Ο/Η Θανών/ούσα: Ζερβός Γεώργιος Κ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1896
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΖερβός Γεώργιος Κ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΚωνσταντίνος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΛουκία
Ηλικία Θανόντος01
ΑσθένειαΒρογχίτις
Ημ/νία Θανάτου1896 04 25 6μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1896 04 26
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.
Αριθμός Πράξεως212
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑγγελίδης Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος50
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦωτανάπτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)