Ο/Η Θανών/ούσα: Οικονομόπουλος Ιωάννης

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1896
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΟικονομόπουλος Ιωάννης
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑνθίππη
Ηλικία Θανόντος55
ΑσθένειαΑιμορραγία πνευμονική κεραυνοβ.
Ημ/νία Θανάτου1896 04 24 4πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1896 04 25
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΠλοίαρχος
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως209
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚουντούρης Αντώνιος
Ηλικία Δηλούντος21
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπάλληλος
ΣυγγένειαΣυγγενής