Ο/Η Θανών/ούσα: Τριβέλη Ευτυχία Χ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΤριβέλη Ευτυχία Χ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΧρίστος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΦωτεινή Φιστάκη
Ηλικία Θανόντος01
ΑσθένειαΝόσημα χρ.
Ημ/νία Θανάτου1876 12 30 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 12 31
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως659
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΦιστάκης Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος37
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΕμποροϋπάλληλος
ΣυγγένειαΘείος