Ο/Η Θανών/ούσα: Αρβανίτου Αικατερίνη Γ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1896
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑρβανίτου Αικατερίνη Γ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΓεώργιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΡουλιώ Α. Ρούσσου
Ηλικία Θανόντος13
ΑσθένειαΜηνιγγίτις φυματιώδης
Ημ/νία Θανάτου1896 04 18 11μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1896 04 19
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ [θ]
Αριθμός Πράξεως201
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑρβανίτης Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος60
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΕργάτης
ΣυγγένειαΠατήρ