Ο/Η Θανών/ούσα: Μέγκουλα Καλυψώ

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1896
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜέγκουλα Καλυψώ
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο ΘανόντοςΖαμπέτα Ρούσσου
Ηλικία Θανόντος65
ΑσθένειαΑποπληξία εγκεφαλική
Ημ/νία Θανάτου1896 04 17 12μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1896 04 17
Πατρίδα ΘανόντοςΠάρος
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικιακά
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [θ]
Αριθμός Πράξεως198
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜαυρουδής Σταμάτιος
Ηλικία Δηλούντος39
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦερετροποιός
Συγγένεια(μη ορισμένο)