Ο/Η Θανών/ούσα: Ανταλή Σταμάτα Κομν.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1896
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑνταλή Σταμάτα Κομν.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΚομνιανός
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος19
ΑσθένειαΠνευμονία καλπάζουσα
Ημ/νία Θανάτου1896 04 15 11μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1896 04 16
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικιακά
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ [θ]
Αριθμός Πράξεως195
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΧίος Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος27
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΣουβατζής
ΣυγγένειαΕξάδελφος