Ο/Η Θανών/ούσα: Καλαφάτης Διονύσιος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1896
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚαλαφάτης Διονύσιος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΠαναγιώτης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΚαλλιόπη Κατραμάδου
Ηλικία Θανόντος10 ημ
ΑσθένειαΑτέλεια
Ημ/νία Θανάτου1896 04 15 10μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1896 04 16
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως194
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚαλαφάτης Παναγ.
Ηλικία Δηλούντος42
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΛεμβούχος
ΣυγγένειαΠατήρ