Ο/Η Θανών/ούσα: Ρουσουνέλου Ελένη Παν.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1896
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΡουσουνέλου Ελένη Παν.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΠαναγιώτης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΦλουρού Λεμονιά
Ηλικία Θανόντος05
ΑσθένειαΔιφθερίτις
Ημ/νία Θανάτου1896 04 13 2πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1896 04 13
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(μη ορισμένο)
Αριθμός Πράξεως190
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΡουσουνέλος Παναγ.
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΠριονιστής
ΣυγγένειαΠατήρ