Ο/Η Θανών/ούσα: Βιόλα Ελένη Εμμ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1896
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΒιόλα Ελένη Εμμ.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜαριγώ
Ηλικία Θανόντος26
ΑσθένειαΦυματίωσις πνευμόνων
Ημ/νία Θανάτου1896 04 11 8μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1896 04 12
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικιακά
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ [θ]
Αριθμός Πράξεως188
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΧατζηδάκης Αντ.
Ηλικία Δηλούντος30
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦωτανάπτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)