Ο/Η Θανών/ούσα: Καζάζης Εμμανουήλ Σωτ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1896
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚαζάζης Εμμανουήλ Σωτ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣωτήριος
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος75
ΑσθένειαΝεφρίτις οξεία
Ημ/νία Θανάτου1896 04 09 4πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1896 04 09
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΤροφοδότης
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως184
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜαυρουδής Σταμάτιος
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦερετροποιός
Συγγένεια(μη ορισμένο)