Ο/Η Θανών/ούσα: Νομικού Τριανταφυλιά

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΝομικού Τριανταφυλιά
Πατρώνυμο ΘανόντοςΑθανάσιος
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος45
ΑσθένειαΦθίσις
Ημ/νία Θανάτου1876 12 29 10πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 12 29
Πατρίδα ΘανόντοςΚυδωνίαι
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ [θ]
Αριθμός Πράξεως656
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΝομικός Αντώνιος
Ηλικία Δηλούντος33
Πατρίδα ΔηλούντοςΘήρα
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒυρσοδέψης
ΣυγγένειαΣύζυγος