Ο/Η Θανών/ούσα: Καρνέλη Κλαρίτσα

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1896
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚαρνέλη Κλαρίτσα
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος75
ΑσθένειαΑποπληξία κεραυνοβόλος
Ημ/νία Θανάτου1896 04 03 3πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1896 04 03
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΜαία
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [θ]
Αριθμός Πράξεως178
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚαρνέλης Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΡάπτης
ΣυγγένειαΜήτηρ