Ο/Η Θανών/ούσα: Στεργίου Μαριέτα

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1896
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΣτεργίου Μαριέτα
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος75
ΑσθένειαΑλλοίωσις της καρδιάς
Ημ/νία Θανάτου1896 04 01 3πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1896 04 01
Πατρίδα ΘανόντοςΤήνος
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικιακά
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [θ]
Αριθμός Πράξεως174
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜαυρουδής Σταμάτιος
Ηλικία Δηλούντος39
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦερετροποιός
Συγγένεια(μη ορισμένο)