Ο/Η Θανών/ούσα: Κονταξής Αντώνιος Μιχ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1896
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚονταξής Αντώνιος Μιχ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΜιχαήλ
Μητρώνυμο ΘανόντοςΦραγκώ Γλύκα
Ηλικία Θανόντος34
ΑσθένειαΦυματίωσις πνευμόνων
Ημ/νία Θανάτου1896 03 22 10μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1896 03 23
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΘερμαστής
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως158
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜαυρουδής Αντώνιος
Ηλικία Δηλούντος30
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦερετροποιός
ΣυγγένειαΦίλος