Ο/Η Θανών/ούσα: Μιχαήλ Απόστολος Ιω.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜιχαήλ Απόστολος Ιω.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΙωάννης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕλένη
Ηλικία Θανόντος07
ΑσθένειαΝόσος χρ.
Ημ/νία Θανάτου1876 05 27 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 05 28
Πατρίδα ΘανόντοςΥδρα
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑγαμος
Αριθμός Πράξεως269
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜιχαλαράκος Λυκούργος Ιω.
Ηλικία Δηλούντος27
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπηρέτης
ΣυγγένειαΦίλος