Ο/Η Θανών/ούσα: Ρούσσος Αθανάσιος Ευστ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1896
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΡούσσος Αθανάσιος Ευστ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΕυστάθιος
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος25
ΑσθένειαΦυματίωσις πνευμόνων
Ημ/νία Θανάτου1896 03 08 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1896 03 09
Πατρίδα ΘανόντοςΚαλάμαι
Επάγγελμα ΘανόντοςΕργάτης
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ
Αριθμός Πράξεως136
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜαυρουδής Αντώνιος
Ηλικία Δηλούντος30
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦερετροποιός
Συγγένεια(μη ορισμένο)