Ο/Η Θανών/ούσα: Πρέκα Αικατερίνη

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΠρέκα Αικατερίνη
Πατρώνυμο ΘανόντοςΑντώνιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜαρούσα
Ηλικία Θανόντος35
ΑσθένειαΦυματίωσις πνευμόνου
Ημ/νία Θανάτου1876 12 23 3μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 12 24
Πατρίδα ΘανόντοςΘήρα
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ [θ]
Αριθμός Πράξεως651
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠρέκας Αντώνιος
Ηλικία Δηλούντος36
Πατρίδα ΔηλούντοςΘήρα
Επάγγελμα ΔηλούντοςΣανδαλοποιός
ΣυγγένειαΣύζυγος