Ο/Η Θανών/ούσα: Αντωνιάδης Δημήτριος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1896
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑντωνιάδης Δημήτριος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΓεώργιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜαρία Λυκούδη
Ηλικία Θανόντος70
ΑσθένειαΔιαβήτης ζαχαρώδης
Ημ/νία Θανάτου1896 02 28 11μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1896 02 29
Πατρίδα ΘανόντοςΚυδωνίαι
Επάγγελμα ΘανόντοςΚαθηγητής
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως119
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜαυρουδής Σταμάτιος
Ηλικία Δηλούντος38
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦερετροποιός
Συγγένεια(μη ορισμένο)