Ο/Η Θανών/ούσα: Μανωλάκης Μιχαήλ

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1896
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜανωλάκης Μιχαήλ
Πατρώνυμο ΘανόντοςΝικήτας
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜαριγώ Σκορδίλη
Ηλικία Θανόντος4 ημ
ΑσθένειαΑτέλεια
Ημ/νία Θανάτου1896 02 27 5πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1896 02 27
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.
Αριθμός Πράξεως117
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜανωλάκης Νικήτας
Ηλικία Δηλούντος34
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΕργατικός
ΣυγγένειαΠατήρ