Ο/Η Θανών/ούσα: Αγλαϊνού Αλεξάνδρα

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑγλαϊνού Αλεξάνδρα
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος50
ΑσθένειαΝόσημα χρ.
Ημ/νία Θανάτου1876 12 21 11μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 12 22
Πατρίδα ΘανόντοςΣμύρνη
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ [θ]
Αριθμός Πράξεως648
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΒαλασάκης Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος50
Πατρίδα ΔηλούντοςΚρήτη
Επάγγελμα ΔηλούντοςΕμπορος
ΣυγγένειαΦίλος