Ο/Η Θανών/ούσα: Αγγελοπούλου Μαριγώ

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1896
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑγγελοπούλου Μαριγώ
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος35
ΑσθένειαΑιμορραγία μήτρας
Ημ/νία Θανάτου1896 02 14 11μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1896 02 15
Πατρίδα ΘανόντοςΑνδρος
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικιακά
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ [θ]
Αριθμός Πράξεως91
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑγγελόπουλος Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος38
Πατρίδα ΔηλούντοςΑνδρος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΟπωροπώλης
ΣυγγένειαΣύζυγος