Ο/Η Θανών/ούσα: Τριανταφύλλου Αυγερινός

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΤριανταφύλλου Αυγερινός
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος60
ΑσθένειαΑυτοχειρία
Ημ/νία Θανάτου1876 12 21
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 12 21
Πατρίδα ΘανόντοςΣίφνος
Επάγγελμα ΘανόντοςΕλληνοδιδάσκαλος Ανδρου
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως646
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑ/α 2566 έγγραφο της Δημαρχίας
Ηλικία Δηλούντος(μη ορισμένο)
Πατρίδα Δηλούντος(μη ορισμένο)
Επάγγελμα Δηλούντος(μη ορισμένο)
Συγγένεια(μη ορισμένο)