Ο/Η Θανών/ούσα: Ανδρέου Ευάγγελος Ιακ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1896
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑνδρέου Ευάγγελος Ιακ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΙάκωβος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕλένη Ιωάννου
Ηλικία Θανόντος29
ΑσθένειαΦυματίωσις πνευμονική
Ημ/νία Θανάτου1896 02 07 1πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1896 02 08
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΚρεοπώλης
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως78
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑνδρέου Νικόλαος Ιακ.
Ηλικία Δηλούντος20
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚουρεύς
ΣυγγένειαΑδελφός