Ο/Η Θανών/ούσα: Γεωρβασάκη Χαρίκλεια Ε.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1896
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΓεωρβασάκη Χαρίκλεια Ε.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΕυάγγελος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕυτυχία Α. Ηλιάδη
Ηλικία Θανόντος10 ημ
ΑσθένειαΑτέλεια
Ημ/νία Θανάτου1896 01 28 5μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1896 01 29
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.
Αριθμός Πράξεως59
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΓεωρβασάκης Ευάγγελος
Ηλικία Δηλούντος30
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥποδηματοποιός
ΣυγγένειαΠατήρ