Ο/Η Θανών/ούσα: Αρτέμη Θωμαϊς Δημ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1896
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑρτέμη Θωμαϊς Δημ.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος28
ΑσθένειαΠνευμονία γριππώδης
Ημ/νία Θανάτου1896 01 25 4πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1896 01 25
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικιακά
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ [θ]
Αριθμός Πράξεως49
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑγγελίδης Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος52
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦωτανάπτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)