Ο/Η Θανών/ούσα: Δέλας Ιωάννης Αρχ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΔέλας Ιωάννης Αρχ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΑρχοντής
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος40
ΑσθένειαΝόσος χρ.
Ημ/νία Θανάτου1876 12 19 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 12 20
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΑνδρος
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ Ελένη
Αριθμός Πράξεως643
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠαπαγιανέλης Ευστράτιος
Ηλικία Δηλούντος45
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΧρυσοχόος
ΣυγγένειαΓαμβρός