Ο/Η Θανών/ούσα: Δεναξάς Ματθαίος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1896
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΔεναξάς Ματθαίος
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος70
ΑσθένειαΑποπληξία
Ημ/νία Θανάτου1896 01 19 7πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1896 01 19
Πατρίδα ΘανόντοςΘήρα
Επάγγελμα ΘανόντοςΕργατικός
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ
Αριθμός Πράξεως39
ΠαρατηρήσειςΝοσοκομείο

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚουλμάσης Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος84
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπηρέτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)