Ο/Η Θανών/ούσα: Μπάιλα Μαρία

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜπάιλα Μαρία
Πατρώνυμο ΘανόντοςΛοϊζος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑικατερίνη Ζάννε
Ηλικία Θανόντος03 μην
ΑσθένειαΔράκος;
Ημ/νία Θανάτου1876 12 18 5μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 12 19
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως642
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΖάννες Δημήτριος
Ηλικία Δηλούντος30
Πατρίδα ΔηλούντοςΘήρα
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒαστάζος
ΣυγγένειαΘείος