Ο/Η Θανών/ούσα: Αλιφραγκής Αναστάσιος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑλιφραγκής Αναστάσιος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΓεώργιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕιρήνη Κανακάρη
Ηλικία Θανόντος12 ημ
ΑσθένειαΔράκος
Ημ/νία Θανάτου1876 05 27 7πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 05 27
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως268
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑλιφραγκής Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος45
Πατρίδα ΔηλούντοςΘύρα
Επάγγελμα ΔηλούντοςΜπουργουτζής
ΣυγγένειαΠατήρ