Ο/Η Θανών/ούσα: Αθημαρίτης Νικόλαος Βασ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1896
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑθημαρίτης Νικόλαος Βασ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΒασίλειος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕυδοξία
Ηλικία Θανόντος8 ημ
ΑσθένειαΑτέλεια
Ημ/νία Θανάτου1896 01 14 7πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1896 01 14
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως35
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠασσά Μαγδαληνή Εμμ.
Ηλικία Δηλούντος70
Πατρίδα ΔηλούντοςΜύκονος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΟικιακά
Συγγένεια(μη ορισμένο)