Ο/Η Θανών/ούσα: Γιαμαλάκη Ελένη

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1896
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΓιαμαλάκη Ελένη
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος60
ΑσθένειαΑποπληξία κεραυνοβόλος
Ημ/νία Θανάτου1896 01 14 6πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1896 01 14
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικιακά
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [θ]
Αριθμός Πράξεως34
ΠαρατηρήσειςΝοσοκ.*

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚουλμάσης Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος84
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπηρέτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)