Ο/Η Θανών/ούσα: Βενετζάνος Νικόλαος Αντ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1896
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΒενετζάνος Νικόλαος Αντ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΑντώνιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΣτυλιανή
Ηλικία Θανόντος18
Ασθένεια(μη ορισμένο)
Ημ/νία Θανάτου1896 01 13 9μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1896 01 14
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΚουρεύς
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως32
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚωστάκης Δημήτριος
Ηλικία Δηλούντος30
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΕμπορος
ΣυγγένειαΓυναικαδελ