Ο/Η Θανών/ούσα: Κουμούλας Ηλίας

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚουμούλας Ηλίας
Πατρώνυμο ΘανόντοςΚωνσταντίνος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜαριγώ Αγγελή
Ηλικία Θανόντος06
ΑσθένειαΛαρυγγίτις
Ημ/νία Θανάτου1876 12 18 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 12 19
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(μη ορισμένο)
Αριθμός Πράξεως641
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚουμούλας Κωνσταντίνος
Ηλικία Δηλούντος35
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΣιδηρουργός
ΣυγγένειαΠατήρ