Ο/Η Θανών/ούσα: Μικροπούλου Αννη Φωτ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1896
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜικροπούλου Αννη Φωτ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΦώτιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΔέσποινα Κουντούρη
Ηλικία Θανόντος2
ΑσθένειαΑτροφία
Ημ/νία Θανάτου1896 01 08 6μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1896 01 09
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(μη ορισμένο)
Αριθμός Πράξεως16
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚουντούρης Γεράσιμος
Ηλικία Δηλούντος54
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΙερεύς
ΣυγγένειαΘείος