Ο/Η Θανών/ούσα: Φραγκουλοπούλου Αγγελική Στ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1896
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΦραγκουλοπούλου Αγγελική Στ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣτυλιανός
Μητρώνυμο ΘανόντοςΘεοδώρα Χατζοπούλου
Ηλικία Θανόντος10 μ
ΑσθένειαΕντερίτις
Ημ/νία Θανάτου1896 01 08 11μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1896 01 09
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως15
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΦραγκουλόπουλος Στυλιανός
Ηλικία Δηλούντος35
Πατρίδα ΔηλούντοςΝάξος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚηπουρός
ΣυγγένειαΠατήρ