Ο/Η Θανών/ούσα: Βαρότζης Κωνσταντίνος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΒαρότζης Κωνσταντίνος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΕυάγγελος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΧαρίκλεια Φλεβαράκη
Ηλικία Θανόντος03 ημ
Ασθένεια(μη ορισμένο)
Ημ/νία Θανάτου1876 12 17 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 12 18
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως639
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΒαρότζης Ευάγγελος
Ηλικία Δηλούντος35
Πατρίδα ΔηλούντοςΚρήτη
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒυρσοδέψης
ΣυγγένειαΠατήρ