Ο/Η Θανών/ούσα: Σαμψωνίδης Μιχαήλ Νικ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1896
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΣαμψωνίδης Μιχαήλ Νικ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΝικόλαος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΦαίδρα Ε. Νικολάκη
Ηλικία Θανόντος3
ΑσθένειαΦυματίωσις αδένων
Ημ/νία Θανάτου1896 01 02 2πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1896 01 02
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(μη ορισμένο)
Αριθμός Πράξεως1
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚορολόγος Κωνστ. Κοσμά
Ηλικία Δηλούντος21
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπάλληλος
Συγγένεια(μη ορισμένο)