Ο/Η Θανών/ούσα: Μαρκαντωνάκης Αντώνιος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜαρκαντωνάκης Αντώνιος
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος60
ΑσθένειαΑποπληξία εγκεφαλική
Ημ/νία Θανάτου1895 12 31 7πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 12 31
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα ΘανόντοςΥπάλληλος
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως657
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΒεκρής Παντελής
Ηλικία Δηλούντος24
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚαφεπώλης
Συγγένεια(μη ορισμένο)