Ο/Η Θανών/ούσα: Βαλμάδη Ελπινίκη

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΒαλμάδη Ελπινίκη
Πατρώνυμο ΘανόντοςΝικόλαος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΚοκόνα Τρυπούση
Ηλικία Θανόντος06
ΑσθένειαΔιφθερίτις
Ημ/νία Θανάτου1876 12 16 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 12 17
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(μη ορισμένο)
Αριθμός Πράξεως638
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜπατεστόπουλος Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΑνδρος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπάλληλος
ΣυγγένειαΦίλος