Ο/Η Θανών/ούσα: Καμπουράκη Αριέτα

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚαμπουράκη Αριέτα
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος60
ΑσθένειαΑποπληξία εγκεφαλ.
Ημ/νία Θανάτου1895 12 25 10μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 12 26
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικ.*
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [Θ]
Αριθμός Πράξεως646
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚαψαλός Αλέξανδρος
Ηλικία Δηλούντος39
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΕργάτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)