Ο/Η Θανών/ούσα: Μπέρτος Ιωάννης

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜπέρτος Ιωάννης
Πατρώνυμο ΘανόντοςΚωνσταντίνος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕιρήνη
Ηλικία Θανόντος02 ημ
ΑσθένειαΑτέλεια
Ημ/νία Θανάτου1895 12 25
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 12 25
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως645
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜπέρτος Κωνσταντίνος Ι.
Ηλικία Δηλούντος25
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΕργάτης
ΣυγγένειαΠατήρ