Ο/Η Θανών/ούσα: Κωνσταντίνου Μαριγώ Απ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚωνσταντίνου Μαριγώ Απ.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος82
ΑσθένειαΑποπληξία εγκεφαλ.
Ημ/νία Θανάτου1895 12 23 5μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 12 24
Πατρίδα ΘανόντοςΚρήτη
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικ.
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [Θ]
Αριθμός Πράξεως644
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜαυρουδής Σταμάτιος
Ηλικία Δηλούντος36
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦερετροποιός
Συγγένεια(μη ορισμένο)