Ο/Η Θανών/ούσα: Αντωνίου Αννα Ιω.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑντωνίου Αννα Ιω.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος65
ΑσθένειαΓεροντικός μαρασμός
Ημ/νία Θανάτου1895 12 23 11μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 12 24
Πατρίδα ΘανόντοςΨαρρά
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικ.*
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [Θ]
Αριθμός Πράξεως641
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜαυρουδής Αντώνιος
Ηλικία Δηλούντος30
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦερετροποιός
Συγγένεια(μη ορισμένο)