Ο/Η Θανών/ούσα: Ανδρέας \ έκθετο

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑνδρέας \ έκθετο
Πατρώνυμο ΘανόντοςΝοσοκ.
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος02 μ
ΑσθένειαΑτροφία
Ημ/νία Θανάτου1895 12 21 11πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 12 21
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως640
ΠαρατηρήσειςΝοσοκ. Εκθ*

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚουλμάσης Γ.
Ηλικία Δηλούντος83
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπηρέτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)