Ο/Η Θανών/ούσα: Αρκουλή Αργυρώ

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑρκουλή Αργυρώ
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος90
ΑσθένειαΛευκωματουρία?
Ημ/νία Θανάτου1895 12 18 10μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 12 19
Πατρίδα ΘανόντοςΠάρος
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικ.*
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [Θ]
Αριθμός Πράξεως633
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑρκουλής Ηλίας
Ηλικία Δηλούντος26
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΞυλουργός
ΣυγγένειαΕγγονός