Ο/Η Θανών/ούσα: Ψύχας Παντολέων

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΨύχας Παντολέων
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος80
ΑσθένειαΓήρας
Ημ/νία Θανάτου1876 12 15 11πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 12 16
Πατρίδα ΘανόντοςΧίος
Επάγγελμα ΘανόντοςΕμπορος
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως635
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΨωμάς Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος45
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΧρυσοχόος
ΣυγγένειαΦίλος