Ο/Η Θανών/ούσα: Αεράκης Γεώργιος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑεράκης Γεώργιος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΜιχαήλ
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜαρία Σφουγγαρέλη
Ηλικία Θανόντος02
ΑσθένειαΑτροφία
Ημ/νία Θανάτου1895 12 14 11μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 12 15
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρέφος
Αριθμός Πράξεως624
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑεράκης Μιχ.
Ηλικία Δηλούντος35
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΕμποροϋπάλληλος
ΣυγγένειαΠατήρ