Ο/Η Θανών/ούσα: Λαδόπουλος Αθανάσιος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΛαδόπουλος Αθανάσιος
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος95
ΑσθένειαΓήρας
Ημ/νία Θανάτου1876 12 13 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 12 14
Πατρίδα ΘανόντοςΣάλωνα / Αμφισσα
Επάγγελμα ΘανόντοςΕμπορος
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ
Αριθμός Πράξεως624
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΨωμάς Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος45
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΧρυσοχόος
ΣυγγένειαΦίλος