Ο/Η Θανών/ούσα: Βουδούρη Πανούργια

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΒουδούρη Πανούργια
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος60
ΑσθένειαΑποπληξία εγκεφαλική
Ημ/νία Θανάτου1895 12 09 10μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 12 10
Πατρίδα ΘανόντοςΥδρα
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικ.*
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [Θ]
Αριθμός Πράξεως612
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜαούτσος Ευάγγελος
Ηλικία Δηλούντος45
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΘερμαστής
ΣυγγένειαΑνιψιός