Ο/Η Θανών/ούσα: Καλβοκορέση Ελένη Ν.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚαλβοκορέση Ελένη Ν.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΝικόλαος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑσπασία Κοντολέοντος
Ηλικία Θανόντος03
ΑσθένειαΜηνιγγίτις φυματιώδης
Ημ/νία Θανάτου(μη ορισμένο)
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 12 08
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ*
Αριθμός Πράξεως610
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚαλβοκορέσης Κοσμάς
Ηλικία Δηλούντος20
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπάλληλος
ΣυγγένειαΑδελφός